(Osoby, które opłaciły startowe po tym terminie zostaną uaktualnione w dniu jutrzejszym).

Numery od 1 do 149 zarezerwowane są dla funkcjonariuszy biorących udział w Mistrzostwach Polski Policji, zaś powyżej 150 dla zawodników niebędących funkcjonariuszami Policji.
W związku z tym prosimy o sprawdzenie swojego numeru starotwego pod kątem właściwie zaznaczonej kategorii.
Osoby, które opłacą startowe poprzez przelew internetowy po 22 sierpnia 2017 roku proszone są o okazanie w biurze zawodów potwierdzenia przelewu.