Przypominamy również, iż obecnie tj. od 1 sierpnia 2017 roku opłata wynosi 60 złotych.