Zapraszamy do dokonania poprawności zgłoszeń. W razie nieprawidłowości proszę o kontakt. Do końca tygodnia zostaną uaktualnione wpłaty zaksięgowane do dnia 30-06-2017. 
Kolejne aktualizacje będą dokonywane w każdy wtorek.