Zawodników, którzy opłacili bieg proszę o sprawdzenie listy startowej. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości proszę o kontakt z osobą odpowiedzialną za listę pod nr tel. 605471997. Jednocześnie przypominamy, iż wysokość opłaty jest uzależniona od terminu jej wniesienia:

- 40 złotych do 01.07.2017 r.
- 50 złotych od 02.07.2017r do 31.07.2017 r.
O wysokości wpłaconej kwoty decyduje data wpływu pieniędzy na konto organizatora. Po tym terminie opłata wynosi 60 złotych i będzie można ją dokonać również gotówką w biurze zawodów w dniu imprezy.

Osoby, które zgłoszą się i dokonają opłaty startowej do 5 sierpnia 2017 otrzymają numer startowy z wydrukowanym imieniem i nazwiskiem.