Istnieje możliwość odbioru pakietu startowego przez osobę upoważnioną na podstawie dokumentów stanowiących załączniki do regulaminu.
W przypadku kategorii Mistrzostw Polski Policjantów, członków IPA oraz NSZZ Policjantów obowiązuje ważny dokument zaświadczający o zatrudnieniu i przynależności do organizacji/związku (np. legitymacja/potwierdzenie/opłacona składka za 2016 rok).
Nie będą dopuszczone do biegu osoby, które nie będą posiadały przy sobie w/w dokumentów, nie ma możliwości potwierdzenia danej przynależności przez inne osoby ( koleżanki i koledzy ).