Michał, jeszcze 10 lat temu poruszał się tylko na wózku. Silna wola, wiara w samego siebie, a także odpowiednia rehabilitacja na wysokim poziomie - czynią cuda. Michał, jest tego najlepszym przykładem - godnym naśladowania. Jeszcze jedna " dycha " bez wózka i kul - po " życiówkę ".